Informácie o ev. cirkvi augsburského vyznania v obci

názov: Cirkevný zbor ECAV Poprad – Matejovce, dcérocirkev Veľký Slavkov
adresa: kpt. Morávku 188, 059 91 Veľký Slavkov
farár zboru: Mgr. Daniela Kissová, Poprad – Matejovce
duchovný správca zboru: Ing. Mgr. Michal Findra
Služby Božie každú nedeľu a sviatky o 10:30 hodine v evanjelickom kostole

ďalšie cirkevné organizácie

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys – www.memc.sk
mládežnícky farár: Ing. Mgr. Michal Findra
Stredisko evanjelickej diakonie (SED) Dom na pol ceste – www.domnapolceste.sk
riaditeľ: Mgr. Stanislav Gurka

ev-cirkev