Večeradlo

Spoločenstvo veriacich Vás pozýva na Večeradlo so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, každú sobotu o18.00 h v kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove. V poslednú sobotu v mesiaci sa koná detské Večeradlo

Prílohy k článku:

Večeradlo modlitby s Pannou Máriou
Detské večeradlo modlitby s Pannou Máriou