Komisie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov na svojom zasadnutí dňa 21.02.2011 vytvorilo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tieto komisie:

Kultúrna komisia

p.p. Jančo, MUDr. Brndiarová, Klusová, Mgr. Keťová, Budzáková, Čuban

Športová komisia

p.p. Mgr. Dlugoš, Živčák, Babič, Stankovič, Ing. Josko

Ekonomická komisia

p.p. Ing. Beluš, Ing. Majdan, Čonka

Komisia verejného záujmu

p.p. Jančo, MUDr. Brndiarová, Čonka