Veľký deň prvákov

Prijatie prvákov starostom obce pri príležitosti otvorenia školského roku 2011/2012