Celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou

V sobotu 5. novembra 2011 sa v kostole Sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.
Sviatosti Oltárnej sa môžete pokloniť od rannej svätej omše, ktorá začína o 7.30 h až do Večeradla, ktoré bude za účasti kňaza o 18.00 h
plagát