Organizačná štruktúra Obce Veľký Slavkov

Organizačná štruktúra Obce Veľký Slavkov stav k 1.1.2011

Príloha k článku
Organizačná štruktúra obce