Otvorený list ŽS SK (aktualizované)

Z dôvodu zmeny cien a kilometráže na tratiach TEŽ sa starosta obce obrátil na vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. listom, v ktorom poukázal na neúmerne navýšenie cestovného pre občanov našej obce platné od 1.11.2011 a požiadal o vysvetlenie systému zliav.

Vážené vedenie ŽSSK,

obraciam sa na Vás v mene obyvateľov obce Veľký Slavkov so sťažnosťou na zmenu cestovného na tratiach TEŽ. Občania našej obce sa zmenou cestovného a novej kilometráže dostali do pásma, v ktorom sa cena cestovného lístka navýšila z pôvodných 0,32 € na dnešné 1,- €. Táto cena je neskutočne vysoká a pre občanov, ktorí sú zamestnaní aj likvidačná.
Zamestnaný občan precestuje pri vzdialenosti piatich kilometrov, čo je vzdialenosť medzi stanicami Poprad-Tatry a Veľký Slavkov mesačne minimálne 42,- €, čo je pre občanov veľmi veľa. TEŽ cestujú v prevažnej miere obyvatelia, ktorých mesačný príjem nepresahuje 350,- €, ba často je oveľa nižší.
Verím, že sa nad našou sťažnosťou zamyslíte a ponúknete nám rozumné riešenie vzniknutej situácie. Možno je ním aj systém zliav, ktorý žiaľ Vaša webová stránka nevysvetľuje dostatočne a prehľadne (koľko ciest je povolených na mesačnú zľavu, je to cesta tam a späť alebo aj viackrát denne, v akom kilometrovom pásme?).
O Vašej odpovedi budem našich občanov informovať cez webovú stránku obce a prostredníctvom miestnej tlače.

S úctou
Ing. František ŠARY
starosta obce

Pridané: 2011-11-14T20:21:33+00:00
ŽS SK zaslala starostovi obce odpoveď na list z 2.11.2011 ohľadom zmeny cien cestovného na tratiach ŽSR a poskytovaných zliav.
(pozri prílohy k článku)

Príloha k člínku:
List ZS SK
Odpoveď ŽS SK

Pridaj komentár