Obecný občasník – Vianoce 2011

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok Vianočný občasník s vinšom od starostu obce a receptami na sladké i slané dobroty, ktoré určite spestria Váš vianočný stôl.

Milí spoluobčania, na prahu najkrajších sviatkov v roku, na prahu prichádzajúcich Vianoc, Vám chcem poďakovať za každodennú podporu a pomoc
pri spravovaní našej obce. V čase nedostatku finančných prostriedkov je veľmi ťažké realizovať a pripravovať nové projekty a investície. Aj napriek tomu verím, že plány, ktoré mám pripravené sa podarí uskutočniť. Spoločnou podporou dobrých nápadov a aktivít bude naša obec krajším miestom pre život nás všetkých.
starosta obce
(viac v prílohe článku)

Príloha článku
Obecný občasník – Vianoce 2011