Rozpočet obce na obdobie rokov 2012-2014

Rozpočet obce na obdobie rokov 2012 – 2014 a úprava rozpočtu za rok 2011 posúdený ekonomickou komisiou pri obecnom zastupiteľstve.

Prílohy k člínku:

Návrh rozpočtu 2012-2014
Úprava rozpočtu 2011