Zimná údržba miestnych komunikácií

Žiadame vodičov, aby z dôvodu zimnej údržby komunikácií parkovali motorové vozidlá na vlastných pozemkoch – v dvoroch a garážach. Autá zaparkované na cestách bránia vozidlám údržby v kvalitnom čistení. Obec nezodpovedá za škody na automobiloch, ktoré vzniknú pri čistení miestnych komunikácií.