Novoročný príhovor starostu obce

Vážení a milí spoluobčania !

Každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v slávnostnej atmosfére a vyslovuje želania pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.

Rok, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch.
Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich vlastných predsavzatí, či už v rodinnom, osobnom alebo v pracovnom živote. Na prahu nového
roku sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života.

…. sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace ale aj roky od nepamäti plynú svojim tempom a ukazujú ubiehajúci čas. Čas, ktorý svet prežil vo všetkých radostiach a strastiach. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojich konaní a vedieť niesť aj zodpovednosť. Som presvedčený, že spoločne s Vami sa nám bude dariť túto neľahkú úlohu správne realizovať. Čaká nás ťažký rok, poznačený finančnou i spoločenskou krízou. Ale akýkoľvek ťažký bude nastávajúci rok, akékoľvek problémy prinesie, sme tu pre to, aby sme ich riešili a prijímali so vztýčenou hlavou.

V našom živote sú situácie, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania nestali len nostalgickými odkazmi histórie našej obce.

Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom sám podáva ľuďom kamene namiesto chleba.
Hľadáme vinu v inom, a pritom často nie sme ochotní preskúmať, či vinník nespočíva v nás samých. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočné bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých tisícročí nám pripomína, ţe kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote našej spoločnosti, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj osobný hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, celá naša spoločnosť.

Niekto múdry kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných.

Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike ako je aj tento na začiatku nového roku 2012, je ideálny, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať, čo sa zmeniť dá a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Je to čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich.

V roku 2012 Vám milí spoluobčania želám veľa síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie a pohodu. Nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Želám Vám, aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu.

Prajem Vám úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2012!

Ing. František Šary
starosta obce

Príloha k článku:
Novoročný príhovor 2012