Deň matiek

Starosta obce Veľký Slavkov a kultúrna komisia pri OcZ pozývajú všetky mamky, babky a starké na kultúrno – spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v piatok 11. mája 2012 o 16.00 h. v sobášnej sieni obecného úradu.

Deň matiek