Ekumenická pobožnosť

Pri príležitosti pamiatky zosnulých Vás pozývame na ekumenickú pobožnosť, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 1. novembra 2012 o 15.00 h na cintoríne vo Veľkom Slavkove.

Program v dome smútku

 1. Úvodná hudba
 2. Úvodné slovo – privítanie – starosta obce
 3. Vstupná modlitba
 4. Pieseň – „Môj Pán všetkých zvolá“
 5. Blok príhovorov – r. kat. kňaz, starosta obce
 6. Prosby: odpovedáme: „Ježišu buď milostivý“
 7. Modlitba
 8. Pieseň – „Dielo dňa už dokonané“
 9. Za zvuku hudby presun na cintorín

Program pri kríži

 1. Báseň k Pamiatke zosnulých
 2. Modlitebné ticho
 3. Výzva k modlitbe Pánovej – Otče náš, Sláva Otcu, Zdravas Mária
 4. Mariánska pieseň
 5. Zapálenie sviece

prílohy k článku:
plagát (PDF)
program (PDF)