Zber papiera v našej obci

Oznamujeme občanom, že dňa 25. októbra 2012 ( štvrtok ) v čase od 17.10 do 17.50 h. sa v našej obci, pred obecným úradom uskutoční zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Príloha k článku:
plagát (PDF)