Rozpočet obce na roky 2013 – 2015

Rozpočet obce Veľký Slavkov na roky 2013-2015 schválený OcZ
Podrobnosti v prílohe k článku.

Príloha k článku:
Rozpočet obce na roky 2013 – 2015