Sväté omše počas vianočných sviatkov 2012-2013

Prinášame Vám rozpis bohoslužieb v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove počas vianočných a novoročných sviatkov.

Aktualizované

Prílohy:
Rozpis bohoslužieb – aktualizovaný (PDF)