Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania!

Začiatok nového roku je časom, keď sa viac ako inokedy zamýšľame nad našim žitím, snažením a konaním, určujeme si nové ciele, ktoré chceme v živote dosiahnuť, práce, ktoré chceme vykonať, či úplne obyčajné ľudské predsavzatia, ktoré chceme v novom roku dodržať a splniť. Zvykneme na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh nášho života a hľadať odpovede na otázky: kto sme, kde sa nachádzame a kam smerujeme. V živote človeka sú chvíle, keď zhodnotí svoju prácu, plnenie svojich plánov a predsavzatí. Nie je vždy ľahké a bezproblémové viesť našu obec tým správnym smerom, občas musíme spomaliť a niekedy sa vrátime aj späť, aby sme našli to, čo sme cestou stratili alebo na čo sme zabudli. Ale taký je život, ktorý žijeme, také sú okamihy na ceste bytia, ktoré zhodnotí iba história a ďalšie generácie.

Začína sa rok 2013 a ďalší rok môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Počas uplynulých rokov som sa vždy snažil o dobro a rozvoj našej obce. Snažil som sa, aby sme všetci žili v krajšom a príjemnejšom prostredí. Nie vždy sa všetko podarilo, niekedy sa moje snahy o zmenu stretli s pochopením a inokedy zasa nie. Okolností je viacero a občas mám pocit, že do nášho života zasahuje okrem finančnej a hospodárskej krízy, ktorú nevieme ovplyvniť a ktorá nás uberá o peniaze na rozvoj obce, aj zloba, závisť, nepochopenie a pretvárka. Občas sa nájdu jednotlivci, ktorí nehľadajú riešenia, ale problémy a spory.

Je ale čas nových začiatkov a ja chcem v prvom rade poďakovať. Poďakovať za spoluprácu, ochotu, otvorenosť a ľudskosť v uplynulom roku, za pomoc pri presadzovaní aktivít a plánov v prospech nás všetkých, ktorí žijeme v obci pod Vysokými Tatrami v našom Veľkom Slavkove. Ďakujem ľuďom, ktorí si vážia maličkosti, úplne obyčajné a jednoduché veci, myšlienky a postoje. Pretože na týchto veciach a ľuďoch je postavená aj moja práca. Ďakujem občanom, zamestnancom obce, poslancom OcZ a priateľom, každému, kto sa akoukoľvek
mierou pričinil o rozvoj našej obce. Obci dávajú život jej občania a práve pre túto skutočnosť budem aj v novom roku veľmi pozorne počúvať Vaše názory, námety a pripomienky. Pretože len ich poznanie a neustály kontakt s Vami je predpokladom nachádzania správnych riešení. Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať, budeme pomáhať slabším, tak máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci a duši, nájsť si miesto v živote a zmysel svojho bytia.

Niekto slávny kdesi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike ako je aj tento na začiatku nového roku 2013, je ideálny, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe a iných silu na tieto zmeny.

Vážení spoluobčania,

na začiatku prichádzajúceho nového roku Vám želám, aby sme sa my všetci stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu. Prajem Vám veľa fyzického a duševného zdravia, spokojnosť a svornosť Vašim rodinám, úspech Vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každodennom bytí, úctu, toleranciu, optimizmus a lásku Vašich blízkych a Vašich priateľov. Prajem Vám, nech je Váš život plný šťastia, požehnania a dobrých ľudí.

Ing. František Šary, starosta obce

Novoročný príhovor 2013