Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

Hlavná kontrolórka obce predkladá na zverejnenie správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Podrobnosti v prílohe k článku.
Príloha k článku:
sprava-kontrolna-cinnost-rok-2012