Deň matiek 2013 (aktualizované)

Starosta obce Veľký Slavkov a kultúrna komisia v spolupráci s učiteľmi a žiakmi ZŠ s MŠ Veľký Slavkov, pozývajú všetky mamky a ženy na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti ich sviatku. Posedenie sa uskutoční v piatok 10. mája 2013 od 16.00 h. v sobášnej sieni obecného úradu.