Návrh plánu činnosti HK na 2. polrok 2013

HK obce predkladá poslancom OcZ plán činnosti na 2. polrok 2013

Návrh plánu činnosti