Školský úrad Veľký Slavkov

Aktualizované 22. 10. 2014
Od 1.9.2010 poskytuje v zmysle platnej legislatívy svoju metodickú a odbornú pomoc pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva štrnástim obciam podtatranského regiónu – Batizovce, Gerlachov, Hôrka, Hranovnica, Kravany, Liptovská Teplička, Lučivná, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Šuňava, Švábovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, Vydrník, ku ktorým sa od 01.11.2010 pridali ďalšie tri obce Jánovce, Spišské Bystré, Ždiar, od 01. 06.2011 obec Štrba, od 01.12.2012 obec Veľká Lomnica, od 01.04.2013 obec Žakovce, od 01.07.2013 obec Huncovce, od 01.08.2013 obec Vrbov a od 01.08.2014 obec Spišský Štvrtok.
Školský úrad je organizačnou zložkou obecného úradu Veľký Slavkov. Okrem preneseného výkonu štátnej správy školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú pomoc aj školám a školským zariadeniam v originálnych kompetenciách obcí – MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ a ŠJ. Takúto pomoc poskytuje školský úrad aj ďalším obciam okresu Poprad, ktoré zabezpečujú len originálne kompetencie na úseku školstva (Hozelec, Gánovce, Mlynica, Nová Lesná, Mengusovce).

Pracovisko školského úradu sídli v budove BC Poprad (bývalý Naftoprojekt oproti NC BILLA), Karpatská ulica 3256/15, Poprad, 1. posch., č. dv. 118.

Zamestnankyňa školského úradu:
Mgr. Alena Madzinová
tel.: +421 (52) 381 02 88
mobil: +421 (917) 856 232
e-mail: madzinova@gmail.com