Obedy pre dôchodcov

Starosta obce oznamuje občanom s trvalým pobytom v obci Veľký Slavkov v dôchodkovom veku, že od 01. októbra 2013 ponúka obec možnosť zakúpenia obedov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Veľký Slavkov formou osobného odnášania stravy v obedároch. Výdaj stravy pre dôchodcov bude počas pracovných dní v čase od 12.00 h. do 12.30 h. Počas prázdnin a voľných dní sa obedy nebudú zabezpečovať.
Cena obedov je závislá od výšky starobného dôchodku:

Výška dôchodku Cena za 1 obed
do 250,- € 1,80 €
251 – 300,- € 2,00 €
300 – 350,- € 2,20 €
nad 350,- € 2,50 €
starobní dôchodcovia do 70 r. 2,70 €

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne p. Joskovej alebo telefonicky na č. tel.: +421 (52) 779 61 28. K objednávke je potrebné doložiť aktuálny výmer dôchodku.