Poďakovanie za úrodu

V piatok 20. septembra 2013 sa rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove konala slávnostná svätá omša spojená s poďakovaním za úrodu. Myšlienka poďakovania sa niesla aj kázňou správcu farnosti ThLic. Milana Ferenčíka a aj výzdoba kostola bola pripravená v duchu poďakovania – z darov našich polí a záhrad.

Aj žalmom 145,15-16:

„Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé“

veriaci ďakovali Bohu za dary, ktoré im vo svojej láske a dobrote dennodenne dáva.