Povolenie lovu líšok

Obvodný lesný úrad v Poprade povoľuje mimoriadny lov zveri (líšok) v katastri obce Veľký Slavkov v termíne do 31.12.2013.

Mimoriadny lov zveri – povolenie