Pobožnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých

Obec Veľký Slavkov a Rímskokatolícky farský úrad Vás pozývajú na pobožnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční v piatok 1. novembra 2013 od 15.00 h. v Dome nádeje na obecnom cintoríne.
Pobožnosti