Voľby do VÚC

V prílohe tohto oznámenia nájdete zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja za VO č. 6 – okres Poprad a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 07.00 do 22.00 h.