Odpustová slávnosť

V nedeľu 1. decembra 2013 sa v našej rímskokatolíckej farnosti Sv. Ondreja uskutoční odpustová slávnosť. Svätá omša začína o 10.30 h. a kazateľom bude Mgr. Pavol Garbiar, kaplán zo Spišskej Novej Vsi.
Odpustová slávnosť

Fotogaléria