Cestovný poriadok TEŽ a SAD

Prinášame Vám nový cestovný poriadok električiek na tratiach TEŽ a autobusov SAD platný od 15.12.2013. Papierovú formu cestovných poriadkov nájdete aj vo Vašich poštových schránkach ako Obecný štvrťročník – špeciál.

Prílohy k článku:
Cestovný poriadok SAD
Cestovný poriadok TEŽ