Sväté omše počas sviatkov 2013 – 2014

Prinášame Vám rozpis bohoslužieb v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove počas vianočných a novoročných sviatkov.
Rozpis bohoslužieb