Zápis detí 1. ročníka základnej školy

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 4. a 5. februára (utorok, streda) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v budove základnej školy na 1. poschodí.
Zápis detí 1. ročníka základnej školy