Beseda o bezpečnosti chodcov na cestách

Starosta obce v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Poprade pozýva všetkých dôchodcov na besedu o zákone, ktorý ustanovuje pravidlá pohybu chodcov na cestách. Na besede budú vysvetlené podmienky nosenia reflexných prvkov a iné informácie týkajúce sa pohybu chodcov na cestách. Beseda sa uskutoční v utorok 25.2.2014 o 13.30 h. v zasadačke OcÚ.