Národný týždeň manželstva

Do Národného týždňa manželstva sa zapojí aj naša rímskokatolícka farnosť. V týždni od 10. do 16. februára 2014 máte možnosť vypočuť si počas sv. omší v kostole sv. Ondreja príhovory na tému manželstvo, zúčastniť sa piatkovej adorácie za manželstvá a nedeľnej sv. omše s obnovením manželských sľubov. Veríme, že aj takouto formou podporíme manželstvá a ich nezastupiteľný význam v ľudskej spoločnosti.
Plagát