Voľba prezidenta SR 2014

Obec Veľký Slavkov oznamuje občanom, že Voľba prezidenta SR 2014 sa vykoná v sobotu 15.3.2014 v čase od 7.00 h do 22.00 h. a v prípade konania druhého kola sa vykoná v sobotu 29.3.2014 v čase od 7.00 h. do 22.00 h. vo volebnej miestnosti – knižnica v budove OcÚ vo Veľkom Slavkove.
Voľba prezidenta SR 2014