Výzva OR PZ – oznam pre chodcov

Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, sú chodci v čase zníženej viditeľnosti pri pohybe po krajnici alebo po okraji vozovky povinní mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev.
Viac vo výzve v prílohe.
Výzva – polícia