Fašiangový sprievod

V piatok 28. februára 2014 potešil obyvateľov obce fašiangový sprievod detí materskej školy. Deti v sprievode svojich učiteliek a s veselou náladou prešli celú obec a navštívili aj pána starostu a zamestnancov obecného úradu. Zatancovali a predstavili sa v krásnych maskách a určite boli milým spestrením fašiangového obdobia. Veď posúďte aj vy na fotografiách v prílohe.