Prednáška na tému pôst

V prílohe Vám prinášame prednášku správcu rímskokatolíckej farnosti ThLic. Milana Ferenčíka na tému pôst – pôstne obdobie. Veríme, že si ju so záujmom prečítajú všetci, ktorí si ju nestihli osobne vypočuť.

Prednáška – pôst (PDF)