Zápis detí do MŠ

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v dňoch 18. a 19. marca 2014 (utorok, streda) v čase od 13.00 do 16.30 h. v budove ZŠ s MŠ Veľký Slavkov.
Zápis detí do MŠ – 2014