Výluka na trati TEŽ

Železnice SR oznamujú cestujúcej verejnosti na tratiach TEŽ, že v dňoch 23.-24. a 28.-29. apríla 2014 budú ŽSR vykonávať výlukové práce v čase od 8.20 h.do 13.20 h. Vlaky TEŽ budú nahradené autobusovou dopravou a budú zastavovať na zastávke SAD v obci.
Výluka