Deň matiek

Starosta obce a kultúrna komisia v spolupráci s učiteľmi a žiakmi ZŠ s MŠ pozývajú všetky mamky a ženy na kultúrno – spoločenské posedenie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dňa matiek vo štvrtok 15. mája 2014 o 16.00 h. v sobášnej sieni OcÚ.
Plagát