Záverečný účet obce za rok 2013

Starosta obce predkladá pre zasadnutím OcZ – Záverečný účet obce za rok 2013.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Záverečný účet obce za rok 2013