Poďakovanie za úrodu

V piatok 19. septembra 2014 požehnal pri svätej omši správca farnosti ThLic. Milan Ferenčík novú úrodu z našich polí a záhrad. Pripomenul, že každý deň máme všemohúcemu Bohu ďakovať za všetky jeho milosti a dobrodenia. Plody novej úrody boli použité aj vo výzdobe kostola.

Modlitba požehnania

Všemohúci Bože,
prosíme tvoju láskavosť,
pokrop dažďom požehnania plody zeme,
ktoré milostivo živíš primeraným povetrím a vlahou,
daj, aby ľud stále vzdával vďaky za tvoje dary,
naplň hojnými dobrami z úrody zeme hladných,
núdznych a chudobných,
aby chválili tvoje slávne meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.