Mikuláš pre deti

Mikuláš ani tento rok nezabudol na naše deti do 6 rokov a prinesie im darčeky v piatok 5. decembra 2014 o 16.30 h. pred obecný úrad.
Mikuláš pre deti – plagát