Vianočný a novoročný vinš

vianocny-novorocny-vins
Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,
prišiel čas obrátiť aj list v kalendári.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
zaslúžený oddych a načerpanie nových síl
na pokojný vstup do roku 2015 želá

starosta obce
zamestnanci OcÚ a poslanci OcZ