Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov a predsavzatí v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli dni dobré, veselé, radostné a šťastné ale aj tie menej veselé. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Uplynulý rok bol rokom komunálnych volieb, v ktorých ste mi opätovne dali mandát viesť a rozvíjať našu obec. Za Vašu podporu, i za každý hlas Vám chcem aj toto cestou poďakovať. Veľmi si vážim, že máte svoj názor a viete ho aj prejaviť.

Starosta obce je starostom všetkých občanov a preto chcem, aby ste vedeli, že na obecnom úrade máte vždy otvorené dvere, aby sme spoločne našli riešenie na mnohé problémy a požiadavky vo vzájomnej úcte a tolerancii.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale zároveň sa tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce hodnotíte s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov nášho Veľkého Slavkova.

Verím, že s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v obci, či v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko a občas sa stretneme i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život.

Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad udalosťami, ktoré sa stávajú postupne minulosťou a rovnako i zvedavo hľadíme dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým, čo všetko je ešte potrebné urobiť.

Pre rok 2015 má obec naplánované viaceré úlohy. Veľa chceme vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je potrebné do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií  zvládnuť. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudzujúce rady, ochotu a toleranciu.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce, všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im jej osud nie je ľahostajný.

V prichádzajúcom roku 2015 Vám prajem veľa lásky, sily a šťastia v každodennom živote, želám Vám pevné zdravie, vzájomný pokoj a harmóniu a hlavne zlepšenie medziľudských vzťahov. Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a vnúčatá, nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa poraziť zlo dobrom, riešiť nedorozumenia s nadhľadom a ceniť si to, čo má naozaj hodnotu. Prajem Vám krásny, úspešný, dobrý a požehnaný rok 2015.

Do Nového roku Vám želám všetko naj, naj – doslova.
Šťastné, zdravé, spokojné – všetky ročné obdobia.

Ing. František Šary
starosta obce