Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 3. a 4. februára 2015 (utorok, streda) v čase od 13.00 h. do 17.00 h. v budove základnej školy na 1. poschodí.
prílohy: plagát