ABBA show

Starosta obce Vás pozýva na ABBA show – piesne legendárnej skupiny v podaní hercov divadla DRAK. Vystúpenie sa uskutoční v stredu 11. februára 2015 o 18.00 h. v zasadačke obecného úradu. Vstup je voľný.
prílohy: plagát