Výsledky hlasovania v referende – Veľký Slavkov

V referende konanom dňa 7. februára 2015 bolo v našej obci odovzdaných 132 platných hlasovacích lístkov čo znamená 13,1 % z oprávnených voličov. Na otázku č. 1 odpovedalo ÁNO – 91,2 %, na otázku č. 2 odpovedalo ÁNO – 86,8 % a na otázku č. 3 odpovedalo ÁNO – 84,6 % oprávnených voličov.