Hospodárska a Pastoračná rada farnosti

V nedeľu 24. mája 2015 na sviatok Zoslania Ducha Svätého zložili sľub noví členovia Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti. Úlohou rád je pomáhať farárovi v hospodárskej a pastoračnej oblasti. Zloženie oboch rád je na nasledujúcich päť rokov nasledovné:
Hospodárska rada farnosti – H. Pucciová, F. Šary, P. Pavolka, A. Klusová, M. Josková ml.
Pastoračná rada farnosti – F. Šary, M. Konečná, M. Josková ml., M. Miškovecová, M. Bačová