Slávnostná akadémia k ukončeniu školského roka

V pondelok 29. júna 2015 sa v ZŠ s MŠ Veľký Slavkov uskutočnila slávnostná akadémia k ukončeniu školského roku 2014/2015. Pri tejto príležitosti starosta obce ocenil najlepšiu žiačku pohárom starostu obce a finančnou odmenou. V tomto šk. roku sa najlepšou žiačkou stala Zuzka Precáková. Starosta obce v príhovore poďakoval za prácu aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a zaželal učiteľom i žiakom krásne leto a veselé prázdniny, ktoré sa začínajú hneď po odovzdaní vysvedčení.