Deň matiek

Starosta obce pozýva mamky a ženy na kultúrnospoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek s programom detí ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Podujatie sa uskutoční v stredu 11. mája 2016 od 16.00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu.
prílohy: plagát

Fotogaléria: